Αερολιμένες

Η Top Vision παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για αερολιμένες, συμβάλλοντας στην καλυτέρευση της εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Μέσω των ηλεκτρονικών πινακίδων LED και των ολοκληρωμένων συστημάτων για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού οι αερολιμένες παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους επιβάτες. Με τα συστήματα αυτά που διαθέτει η εταιρεία μας, οι εγκαταστάσεις των αερολιμένων εκσυγχρονίζονται προς όφελος του επιβατικού κοινού.