Αυτοκινητόδρομοι

Η Top Vision παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για αυτοκινητοδρόμους, που συμβάλλουν στην καλύτερη επικοινωνία και οδική ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου.

Με τις ηλεκτρονικές πινακίδες και τα ολοκληρωμένα συστήματα για την ενημέρωση και προειδοποίηση των χρηστών του οδικού δικτύου, παρέχονται όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ενημέρωση και προειδοποίηση των οδηγών κατά τη διέλευση από επικίνδυνα σημεία, σήραγγες, διόδια, κ.ά. Με τις απαραίτητες ενδείξεις οι μετακινήσεις απλοποιούνται και η διαχείριση γίνεται με ενιαίο και οργανωμένο τρόπο. Με τα συστήματα αυτά οι αυτοκινητόδρομοι εκσυγχρονίζονται και προσφέρουν στους χρήστες του οδικού δικτύου και στη διοίκηση τις απαραίτητες πληροφορίες και για μια ευχάριστη εμπειρία των διερχομένων.