Πινακίδες Ορίου Ταχύτητας

Το Talos VSLS είναι μια Ηλεκτρονική Πινακίδα LED Ένδειξης Μεταβλητού Ορίου Ταχύτητας (VSLS). Η εξαιρετική ανάλυση σε συνδυασμό με την ασφαλή μεταφορά δεδομένων και την υψηλή οπτική καθαρότητα καθιστούν το Talos VSLS μοναδικό. H πινακίδα αυτή καθιστά εφικτή την άμεση και δυναμική πληροφόρηση των οδηγών για το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά την προσέγγιση τους σε επικίνδυνα σημεία, εισόδους σηράγγων ή κατά την οδήγησή τους εντός σηράγγων.

Το Talos VSLS είναι εξοπλισμένο με της κατάλληλες διεπαφές (Interfaces) για σύνδεση με PLC, ενσωμάτωση της πινακίδας σε οποιοδήποτε σύστημα SCADA, καθώς και για απομακρυσμένη επίβλεψη και επίσης συμμορφώνεται πλήρως με τις οπτικές και μηχανολογικές προδιαγραφές του πρότυπου EN 12966.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Υποβάλλοντας αυτή την φόρμα συμφωνείτε με την Πολιτική για Προστασία προσωπικών δεδομένων
Συμφωνώ με την αποθήκευση των στοιχείων μου         code
* Απαραίτητα πεδία

Υποβάλλοντας αυτή την φόρμα συμφωνείτε με την Πολιτική για Προστασία προσωπικών δεδομένων
Συμφωνώ με την αποθήκευση των στοιχείων μου         code
* Απαραίτητα πεδία
Πινακίδες Ορίου Ταχύτητας1
Πινακίδες Ορίου Ταχύτητας2
Πινακίδες Ορίου Ταχύτητας3
Πινακίδες Ορίου Ταχύτητας4
Πινακίδες Ορίου Ταχύτητας5