Λιμενικές εγκαταστάσεις

Η Top Vision παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για λιμενικές εγκαταστάσεις, συμβάλλοντας στην καλυτέρευση της εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Μέσω των ηλεκτρονικών πινακίδων LED και των ολοκληρωμένων συστημάτων για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού οι οργανισμοί λιμένων παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους επιβάτες. Με τα συστήματα αυτά που διαθέτει η εταιρεία μας, οι λιμενικές εγκαταστάσεις εκσυγχρονίζονται προς όφελος του επιβατικού κοινού.