Φαρμακεία

Η Top Vision παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για φαρμακεία, που συμβάλλουν στην καλύτερη επικοινωνία και την βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελατειακού κοινού.

Με τους σταυρούς φαρμακείων LED, τις ηλεκτρονικές πινακίδες LED , τα ολοκληρωμένα συστήματα για την ενημέρωση του κοινού και με τα συστήματα σειράς προτεραιότητας, τα φαρμακεία παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για όλους όσους βρίσκονται στο χώρο. Με τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαθέτει η εταιρεία μας για την προβολή, την διαφήμιση και την οργάνωση παροχής υπηρεσιών, τα φαρμακεία εκσυγχρονίζονται και προσφέρουν στους πελάτες πληροφορίες και οργανωμένες υπηρεσίες.