Χώροι στάθμευσης

Η Top Vision παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για χώρους στάθμευσης που συμβάλλουν στην καλύτερη ενημέρωση και ασφάλεια των χρηστών.

Με τις ηλεκτρονικές πινακίδες και τα ολοκληρωμένα συστήματα για την ενημέρωση και προειδοποίηση των χρηστών του χώρου στάθμευσης, παρέχονται όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ενημέρωση των οδηγών κατά την προσέλευση τους στον χώρο στάθμευσης ως προς τις ελεύθερες θέσεις, την τιμολογιακή πολιτική και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Με τις απαραίτητες ενδείξεις οι μετακινήσεις απλοποιούνται και η διαχείριση γίνεται με ενιαίο και οργανωμένο τρόπο. Με τα συστήματα αυτά οι χώροι στάθμευσης εκσυγχρονίζονται και προσφέρουν στους χρήστες και στη διοίκηση τις απαραίτητες πληροφορίες για μια ευχάριστη εμπειρία των χρηστών του χώρου.