Ακτοπλοΐα

Η Top Vision παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, που συμβάλλουν στην καλύτερη επικοινωνία και την βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Με ηλεκτρονικές πινακίδες LED για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στους επιβάτες, τόσο τοπικά στο πλοίο, όσο και απομακρυσμένα όπως π.χ. σε πρακτορεία, σε γραφεία ναυτιλιακών επιχειρήσεων, κ.α. Με τα συστήματα αυτά οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις εκσυγχρονίζονται και προσφέρουν στο επιβατικό κοινό τις απαραίτητες πληροφορίες και ενδείξεις για μια ευχάριστη εμπειρία.