Πληροφόρηση επιβατικού κοινού

Τα συστήματα πληροφοριών για το επιβατικό κοινό (Passenger Information System) εξυπηρετούν πολλούς σκοπούς όσον αφορά την ενημέρωση και εξυπηρέτηση επιβατών. Το σύστημα πληροφόρησης επιβατών είναι κατάλληλο για λιμάνια, σιδηρόδρομους, αστικά και υπεραστικά λεωφορεία Τα συστήματα αυτά παρέχουν στους επιβάτες χρήσιμες πληροφορίες, όπως μηνύματα γενικότερου ενδιαφέροντος, προγραμματισμένες-έκτακτες αφίξεις και αναχωρήσεις. Οι οθόνες LED και LCD, μπορούν να τοποθετηθούν είτε σε εσωτερικό χώρο, είτε σε εξωτερικό χώρο, κάνοντας διάχυση της πληροφορίας στο σημείο που βρίσκονται τοποθετημένες.

Τα συστήματα αυτά, σε συνδυασμό με την εφαρμογή Τηλεματικής - Διαχείρισης Στόλου, δίνει μια ολοκληρωμένη λύση, καθώς ο αναμενόμενος χρόνος υπολογίζεται αυτόματα, με τη χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Οι διαχειριστές του συστήματος πληροφοριών επιβατών έχουν τον πλήρη έλεγχο όλων των οχημάτων του στόλου τους, καθώς και στο τι προβάλετε στις οθόνες LED και LCD, το οποίο έχει άμεσο όφελος στη διανομή των οχημάτων και στην εξυπηρέτηση των επιβατών.