Σύστημα ενημέρωσης δημοτών

Το σύστημα ενημέρωσης δημοτών είναι μια εφαρμογή διαχείρισης πολλαπλών πινακίδων LED που προορίζονται για Δημοτικές Αρχές, για την άμεση και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών.Με αυτό τον τρόπο ο Δήμος αποκτά ένα πολυεργαλείο άμεσης πληροφόρησης και ενημέρωσης των δημοτών. Η πινακίδα LED SS16 προβάλει χρήσιμες πληροφορίες, όπως ημερομηνία, ώρα, θερμοκρασία, ή συγκεκριμένα μηνύματα από τη Δημοτική Αρχή που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν το κοινό, όπως έκτακτες ανακοινώσεις, τοπικές πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κλπ.

Οι πινακίδες SS16 ελέγχονται πλήρως από μια web-based εφαρμογή, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον εξουσιοδοτημένο χειριστή να ενημερώσει την κάθε ηλεκτρονική πινακίδα LED με τις πληροφορίες που επιθυμεί. Η επικοινωνία γίνεται μέσω GSM, εξασφαλίζοντας την άμεση ενημέρωση των πινακίδων LED. Στον προγραμματισμό των μηνυμάτων παρέχεται η δυνατότητα του χρονοπρογραμματισμού στον εξουσιοδοτημένο χρήστη να επιλέξει το χρονικό διάστημα προβολής μηνύματος σε επίπεδο λεπτού.