Δήμοι

Η Top Vision παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για Δήμους, συμβάλλοντας στην καλυτέρευση της καθημερινότητας των δημοτών του. 

Με τις ηλεκτρονικές πινακίδες LED και τα ολοκληρωμένα συστήματα για την ενημέρωση του κοινού οι Δήμοι παρέχουν άμεσα και έγκυρα, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους δημότες. Με το σύστημα της ενιαίας διαχείρισης της ελεγχόμενης στάθμευσης οι Δήμοι παρέχουν την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο των κατοίκων για την χωροταξία των διαθεσίμων θέσεων στάθμευσης. Με συστήματα οδικής ασφάλειας, συστήματα αθλητισμού και άλλα ηλεκτρονικά συστήματα που διαθέτει η εταιρεία μας, οι Δήμοι εκσυγχρονίζονται προς όφελος των δημοτών.