Αθλητικές εγκαταστάσεις

Η Top Vision παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για αθλητικές εγκαταστάσεις, που συμβάλλουν στην καλύτερη διοργάνωση των αθλητικών διοργανώσεων.

Με ηλεκτρονικές πινακίδες και πίνακες αποτελεσμάτων LED, οι αθλητικές εγκαταστάσεις παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για όλους όσους βρίσκονται στον αθλητικό χώρο. Τα συστήματα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς των Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών (FIBA, FIBV, FIH) και τις τεχνικές προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Με τα συστήματα που διαθέτει η εταιρεία μας, οι αθλητικές εγκαταστάσεις εκσυγχρονίζονται προς όφελος των αθλητών και του κοινού.