Αθλητικοί οργανισμοί

Η Top Vision παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για αθλητικούς οργανισμούς, που συμβάλλουν στην καλύτερη διοργάνωση των αθλητικών διοργανώσεων.

Με ηλεκτρονικές πινακίδες και πίνακες αποτελεσμάτων LED, οι αθλητικοί οργανισμοί παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για όλους όσους βρίσκονται στον αθλητικό χώρο. Τα συστήματα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς των Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών (FIBA, FIBV, FIH, FINA) και τις τεχνικές προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Με τα συστήματα που διαθέτει η εταιρεία μας, οι αθλητικοί οργανισμοί εκσυγχρονίζονται προς όφελος των αθλητών και του κοινού.