Τηλεματική - Διαχείριση στόλου οχημάτων

Η Τηλεματική – Διαχείριση στόλου Οχημάτων TVE-TRACK αποτελείται από μια εφαρμογή που ελέγχει την θέση των οχημάτων μέσω του δικτύου GPRS σε έναν διαδραστικό χάρτη υψηλής ανάλυσης με την χρήση Google Maps. Το σύστημα αυτό μπορεί να εκτιμήσει το χρόνο μέχρι τον προκαθορισμένο προορισμό, και επιτρέπει στο χρήστη να ελέγχει και να διαχειρίζεται τα οχήματα του στόλου του (π.χ. οχήματα δημοτικής συγκοινωνίας, απορριμματοφόρα δήμου κ.ά.). Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ο χρήστης , εξορθολογήζει όλες τις δραστηριότητες του στόλου οχημάτων, συμβάλλοντας στην καλύτερη διαχείριση τόσο των οχημάτων όσο και του ανθρώπινου δυναμικού, έχοντας άμεσα οφέλη στο κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για τη διαχείριση του στόλου οχημάτων τόσο στις δημόσιες όσο και στις ιδιωτικές μεταφορές και υπηρεσίες.

Δημόσιες συγκοινωνίες

Η εφαρμογή αυτή έχει άμεσα και πολλαπλά οφέλη, ως προς το επιβατικό κοινό, αφού οι επιβάτες ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την άφιξη του μέσου μεταφοράς μέσω ηλεκτρονικών πινακίδων led, τόσο οπτικά με απεικονιζόμενα μηνύματα στις οθόνες , όσο και με ηχητικά μηνύματα. Η υπηρεσία διαχείρισης της δημόσιας συγκοινωνίας με την χρήση της εφαρμογής επιτυγχάνει την καλύτερη διαχείριση του στόλου οχημάτων και του ανθρώπινου δυναμικού, έχοντας άμεσα οφέλη στο κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας.

Μέσω της διαχείρισης της πληροφορίας το επιβατικό κοινό ενθαρρύνεται να χρησιμοποιήσει τις δημόσιες συγκοινωνίες, αποφέροντας στο περιβάλλον και στην καθημερινότητα πολλαπλά οφέλη μακροπρόθεσμα, αφού ελαττώνεται η χρήση των ιδιωτικών οχημάτων στον αστικό ιστό. Η διανομή των οχημάτων απλοποιείται και η διαχείριση γίνεται πιο αποτελεσματική και αποδοτική.