Διαχείριση χώρου στάθμευσης

 

Η εφαρμογή διαχείρισης θέσεων Χώρου Στάθμευσης, είναι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή, η οποία έχει ως στόχο την αναγνώριση των διαθέσιμων κενών θέσεων στάθμευσης και την διάχυση της πληροφορίας. Η εφαρμογή είναι σε μορφή web-based, είναι αυτοματοποιημένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σε υπαίθριους, στεγασμένους και στην παρά την οδό χώρους στάθμευσης.

Η εφαρμογή συλλέγει τα πρωτογενή στοιχεία από ειδικούς αισθητήρες, τα παραμετροποιεί και τα εξάγει για να προβληθούν στις πινακίδες led, οι οποίες βρίσκονται τοποθετημένες σε διάφορα σημεία τόσο εντός όσο και εκτός των χώρων στάθμευσης, με σκοπό την άμεση ενημέρωση των οδηγών .