Σιδηρόδρομοι

Η Top Vision παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για τις σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις (μέσα σταθερής τροχιάς) που συμβάλλουν την καλύτερη επικοινωνία και την βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Με τις ηλεκτρονικές πινακίδες και τα ολοκληρωμένα συστήματα για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού, παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τους επιβάτες των μέσων σταθερής τροχιάς, όπως αναμενόμενος χρόνος αφίξεων, μηνύματα γενικότερου ενδιαφέροντος, κλπ. Με τα συστήματα αυτά οι εγκαταστάσεις των μέσων σταθερής τροχιάς, εκσυγχρονίζονται προς όφελος του επιβατικού κοινού.

Πινακίδες LCD