Πινακίδες Συμβόλου K.O.K

Η πινακίδα αυτή μπορεί να χρήσιμοποιηθεί ως αυτόνομη ή σε συνδυασμό με Πινακίδα Μεταβλητού Μηνύματος (VMS).

Η εξαιρετική αναγνωσιμότητα, σε συνδυασμό με το ασφαλές πρωτόκολλο δεδομένων και η εύκολη ενσωμάτωση σε οποιοδήποτε σύστημα ελέγχου back-office, καθιστά το Talos Pictogram-17 αποδοτικό και εύκολο στη χρήση.

Το διεθνές πρωτόκολλο επικοινωνίας NTCIP στις εκδόσεις 1201 και 1203 και τo πρωτόκολλο κυκλοφορίας TopVIP, εξασφαλίζει την εύκολη προσαρμοστικότητα σε οποιοδήποτε σύστημα SCADA. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μηχανογραφικό σύστημα ελέγχου, το σύστημα ΙΤS (Intelligent Transport System) μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από PLC μέσω ψυχρών επαφών και να δώσει αναφορά καλής. Αυτή η λειτουργία καθιστά το Talos Pictogram-17 ιδανικό για δρόμους δίχως αίθουσα ελέγχου καθώς τα σύμβολα μπορούν να επιλεγούν χειροκίνητα.

Το Talos Pictogram-17 είναι πλήρως συμβατό με τις οπτικές και μηχανικές απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 12966.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Υποβάλλοντας αυτή την φόρμα συμφωνείτε με την Πολιτική για Προστασία προσωπικών δεδομένων
Συμφωνώ με την αποθήκευση των στοιχείων μου         code
* Απαραίτητα πεδία

Υποβάλλοντας αυτή την φόρμα συμφωνείτε με την Πολιτική για Προστασία προσωπικών δεδομένων
Συμφωνώ με την αποθήκευση των στοιχείων μου         code
* Απαραίτητα πεδία
Πινακίδες Συμβόλου K.O.K1