Το Σύστημα Σειράς Προτεραιότητας i.Queue κατασκευάζεται από την εταιρία μας στην Ελλάδα, πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση εξυπηρέτησης κοινού των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών – επιχειρήσεων, με στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των παρεχομένων υπηρεσιών, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες πρόσβασης και εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων, καθώς και οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού.

Η προηγμένη λειτουργικότητα του συστήματος σειράς προτεραιότητας i.Queue, δεν απαιτεί την χρήση Η/Υ αφού το σύστημα λειτουργεί αυτόνομα ( INTERINTEGRATED SYSTEM ) μέσω Web Server, δίνοντας την δυνατότητα στους εξουσιοδοτημένους χρήστες να βλέπουν την κίνηση και την ροή του συστήματος σε πραγματικό χρόνο και να επεμβαίνουν είτε τοπικά, είτε απομακρυσμένα κάνοντας τις απαραίτητες ρυθμίσεις και προγραμματισμούς ( ανάλογα με την διαβάθμιση εξουσιοδότησης ).

Με την χρήση του συστήματος σειράς προτεραιότητας i.Queue, οι υπάλληλοι κάνουν την δουλειά τους, απρόσκοπτα, αποτελεσματικά, σε ένα ήρεμο και οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον, αφού οι πελάτες δεν περιμένουν πια σε κουραστικές ουρές για να εξυπηρετηθούν και οι υπεύθυνοι της υπηρεσίας γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και απομακρυσμένα την κατάσταση που επικρατεί στα κατά τόπους καταστήματα με τους συναλλασσόμενους.

Απαρτίζεται

Εκτυπωτικές μηχανές έκδοσης εισιτηρίων
Η εκτυπωτική μηχανή έκδοσης εισιτηρίων έχει καλαίσθητη και εργονομική μορφή, αποτελείτε από μεταλλικό περίβλημα βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου (με δυνατότητα να είναι στο χρώμα της αρεσκείας του πελάτη), από θερμικό εκτυπωτή υψηλών προδιαγραφών kiosk printer, καθώς και από ένα πλήκτρο ανά υπηρεσία - εργασία.

Η εκτυπωτική μηχανή έκδοσης εισιτηρίων έχει την δυνατότητα να επιλέξει από 1 έως 32 διαφορετικά είδη εργασιών με τα αντίστοιχα πλήκτρα. Με το κάθε πάτημα πλήκτρου εκτυπώνεται στο απόκομμα ο αριθμός σειράς προτεραιότητας, η επωνυμία του οργανισμού, ο μέσος όρος αναμονής και οποιοδήποτε άλλο μήνυμα επιλογής της υπηρεσίας. Το ρολό χαρτί που χρησιμοποιεί ο εκτυπωτής είναι θερμικό, η αλλαγή του γίνεται με ευκολία και η προμήθεια γίνεται από την παράλληλη αγορά.

Κεντρική Μονάδα
Η Κεντρική Μονάδα είναι η καρδιά του συστήματος. Στην Κεντρική Μονάδα βρίσκεται εγκατεστημένο το πρόγραμμα λειτουργίας και διαχείρισης του συστήματος i.Queue, και από εκεί γίνεται ο έλεγχος διαχείρισης των περιφερειακών μονάδων , υποσυστημάτων καθώς και η απομακρυσμένη σύνδεση με τον Server. 

Η κεντρική Μονάδα δέχεται εντολές προγραμματισμού τόσο από μία σειριακή θύρα RS232/485 όσο και μέσω Ethernet Θύρας με το δίκτυο του Οργανισμού, καθιστώντας εφικτή την αποστολή στατιστικών στοιχείων στον server καθώς και την απομακρυσμένη διαχείριση. Η Κεντρική Μονάδα λειτουργεί τελείως αυτόνομα με τη λογική του Embedded Design , χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη Η/Υ, μη έχοντας κινούμενα μέρη, σκληρούς δίσκους, ανεμιστήρες κλπ, για την λειτουργία του ( INTERINTEGRATED SYSTEM ).

Ηλεκτρονικοί πίνακες θυρίδων LED
Οι ηλεκτρονικοί πίνακες θυρίδων LED D7 είναι τεχνολογίας led 7segment Digital. Στο πάνω μέρος φέρει τυπωμένο με σταθερά γράμματα τον αριθμό της θυρίδας ή και τον τίτλο της υπηρεσίας. Στο κάτω μέρος εμπεριέχει ηλεκτρονική ένδειξη με τρία (3) ψηφία).

Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει όταν καλείται ο επόμενος πελάτης και έχει την δυνατότητα ρυθμιζόμενης ηχητικής σήμανσης. Για την άριστη τοποθέτηση των συστημάτων διατίθενται ορθοστάτες και στηρίγματα για στήριξη είτε από την οροφή είτε πάνω από την θέση εργασίας.
Οι ηλεκτρονικοί πίνακες θυρίδων μπορούν να αντικατασταθούν με οποιοδήποτε Κεντρικό ηλεκτρονικό Πίνακα.

Τερματικό Θέσης Εργασίας
Τα Τερματικά Θέσης Εργασίας είναι επικλινές, με διαστάσεις 13 εκ μήκος Χ 15 εκ πλάτος Χ 5εκ ύψος, διαθέτει 12 πλήκτρα και οθόνη LCD με δυνατότητα εμφάνισης 4 γραμμών 20 χαρακτήρων/γραμμή (Ελληνικών και Λατινικών).

Τα Τερματικά Θέσης Εργασίας είναι κατάλληλα για την τοποθέτηση πάνω σε γραφείο, συνδέονται στο σύστημα με καλώδιο RJ45 για την μεταφορά δεδομένων και ρεύματος 12VDC. Η εργονομική τους μορφή και η στεγανότητά τους, τα καθιστούν απρόσβλητα από τα απρόσμενα ατυχήματα που συμβαίνουν συχνά στα γραφεία ενώ τα πλήκτρα αφής που διαθέτουν εξασφαλίζουν άριστη λειτουργία για 6.000.000 πατήματα.

Κεντρικός ηλεκτρονικός πίνακας LED
Οι Κεντρικοί ηλεκτρονικοί πίνακες LED είναι (2) δυο πεδίων, όπου στο πρώτο πεδίο εμφανίζεται αλφανουμερικά η θυρίδα εξυπηρέτησης και στο δεύτερο πεδίο εμφανίζετε ο αριθμός που εξυπηρετείται υπηρεσία καθώς και δυο κατευθυντήρια βέλη κατεύθυνσης. Στο πάνω μέρος φέρει τυπωμένο με σταθερά γράμματα τον αριθμό της θυρίδας ή και τον τίτλο Αρ. Εξυπηρέτησης.

Η φωτεινές ενδείξεις αναβοσβήνουν όταν καλείται ο επόμενος πελάτης και έχει την δυνατότητα ρυθμιζόμενης ηχητικής σήμανσης. Για την άριστη τοποθέτηση των συστημάτων διατίθενται ορθοστάτες και στηρίγματα για στήριξη είτε από την οροφή είτε πάνω από την θέση εργασίας. Οι Κεντρικοί ηλεκτρονικοί πίνακες LED μπορούν να αντικατασταθούν με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό Πίνακα Θυρίδας καθώς και από μόνιτορ LCD.

Ορθοστάτες
Οι ορθοστάτες χρησιμοποιούνται για την στήριξη των ηλεκτρονικών πινάκων LED. Οι ορθοστάτες στήριξης είναι μεταλλικοί ανοξείδωτοι και έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα για να υποδέχονται τους πίνακες LED.

Κονσόλα χειρισμού
Η κεντρική κονσόλα χειρισμού προορίζεται για την κάθε θέση εργασίας. Ο χειριστής έχει την δυνατότητα να καλέσει προς εξυπηρέτηση τον επόμενο σε σειρά με το απλό πάτημα ενός κουμπιού. Η κεντρική κονσόλα χειρισμού δίνει επίσης τη δυνατότητα στους χειριστές να κάνουν αλλαγές στην ώρα, την ημερομηνία και αριθμό έναρξής σειράς προτεραιότητας.

Ηχητική Ειδοποίηση
Όταν καλείται ο επόμενος πελάτης υπάρχει ηχητική ειδοποίηση (ding – dong). Η ένταση του ήχου είναι ρυθμιζόμενη.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Υποβάλλοντας αυτή την φόρμα συμφωνείτε με την Πολιτική για Προστασία προσωπικών δεδομένων
Συμφωνώ με την αποθήκευση των στοιχείων μου         code
* Απαραίτητα πεδία
I.Queue1
I.Queue2
I.Queue3
I.Queue4
I.Queue5
I.Queue6
I.Queue7
I.Queue8
I.Queue9
I.Queue10
I.Queue11
I.Queue12
I.Queue13
I.Queue14