Το ι.W.Queue είναι επέκταση του συστήματος I.Queue.

WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η εφαρμογή λειτουργεί αποκλειστικά σε περιβάλλον Web.

Αναλυτικότερα :

 • Η web εφαρμογή θα είναι εγκατεστημένη στον Web server και θα αποθηκεύει τα απαραίτητα στοιχεία σε μία βάση δεδομένων.
 • Ο Κεντρικός server χρησιμοποιείται μόνο για την λειτουργία έκδοσης και διαχείρισης εικονικών εισιτηρίων. Σε περίπτωση που δεν  λειτουργεί ο server ή το σύστημα προτεραιότητας δεν έχει δίκτυο, τότε η εκτυπωτική μονάδα του συστήματος σειράς προτεραιότητας λειτουργεί κανονικά με τη φυσική παρουσία των πελατών.
 • Η εγγραφή χρηστών στην υπηρεσία γίνεται με όνομα χρήστη και κωδικού πρόσβασης και  η επιβεβαίωση εγγραφής γίνεται μέσω email.
 • Η εφαρμογή μπορεί να διαχειριστεί περισσότερα από 250 ανεξάρτητα συστήματα προτεραιότητας.
 • Η εφαρμογή κάνει αυτοματοποιημένη λήψη κατάστασης των συνδεδεμένων συστημάτων. Κάθε σύστημα συνδέεται στον κεντρικό server και μεταφέρει αυτόματα την κατάστασή του σε τακτά χρονικά διαστήματα π.χ. ανά λεπτό. Οι πληροφορίες που μεταφέρονται  αφορούν : τα τρέχοντα νούμερα εξυπηρέτησης κάθε υπηρεσίας, τον αριθμό πελατών σε αναμονή και τον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης.
 • Η είσοδος του εγγεγραμμένου χρήστη γίνεται με τον κωδικό του. Ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί από οποιονδήποτε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και οποιαδήποτε φορητή συσκευή Smartphone, tablet με σύνδεση στο internet.
 • Η web εφαρμογή προσαρμόζεται ανάλογα, στην επιφάνεια του web browser του χρήστη.
 • Το προσφερόμενο σύστημα σειράς θα μπορεί να ενταχθεί σε μία ομάδα συστημάτων π.χ. εάν ο Οργανισμός έχει 3 ανεξάρτητα συστήματα σε υπηρεσίες του, τότε στην πρώτη οθόνη της εφαρμογής ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει το σύστημα που επιθυμεί.
 • Εάν το σύστημα εξυπηρετεί περισσότερες από μία υπηρεσίες (π.χ. Αιτήσεις, Εγγραφές, Δικαιολογητικά κλπ) τότε ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την υπηρεσία που επιθυμεί.
 • Στην κεντρική οθόνη ο χρήστης βλέπει τον τρέχοντα αριθμό εξυπηρέτησης για την υπηρεσία που έχει επιλέξει, τον αριθμό ατόμων σε αναμονή, και τον μέσο χρόνο αναμονής.
 • Η εφαρμογή έχει δύο επιλογές : Άμεση εκτύπωση εισιτηρίου και Κράτηση εισιτηρίου
 • Άμεση εκτύπωση : Ο χρήστης μπορεί να πάρει τον αριθμό προτεραιότητας σαν να βρισκόταν τοπικά στο κατάστημα (μόνο όταν υπάρχει ουρά αναμονής στο κατάστημα). Ο αριθμός δεσμεύεται, και ο κεντρικός server ενημερώνει το σύστημα και δεν εκτυπώνεται σε κανένα άλλον ο ίδιος αριθμός. Μετά από την εντολή Άμεσης εκτύπωσης, ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει τον αριθμό σε δικό του εκτυπωτή (σαν αποδεικτικό) ή εναλλακτικά εάν χρησιμοποιεί Smartphone, tablet ο αριθμός εμφανίζεται στην επιφάνεια της συσκευής.
 • Κράτηση εισιτηρίου : Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να γίνει κράτηση εισιτηρίου σε μελλοντικό χρόνο. Μπορεί να επιλέξει την ώρα που επιθυμεί σε ένα εύρος 30 λεπτών (η τιμή είναι παραμετρική). Στην περίπτωση κράτησης εισιτηρίου η εφαρμογή δεν παραχωρεί στον χρήστη άμεσα κάποιο εισιτήριο. Όταν πλησιάζει η ώρα επιθυμητής εξυπηρέτησης (π.χ. 20 λεπτά πριν, παραμετρική τιμή) τότε η εφαρμογή του παραχωρεί αριθμό και να τον ενημερώνει για την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος (τρέχων αριθμός εξυπηρέτησης, πελάτες σε αναμονή, μέσος χρόνος αναμονής).
 • Μέσω της εφαρμογής οι χρήστες ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο (απόκλιση μέχρι 1 λεπτό) για την κατάσταση της σειράς προτεραιότητας, ώστε να φτάσουν έγκαιρα στο κατάστημα για να εξυπηρετηθούν.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Υποβάλλοντας αυτή την φόρμα συμφωνείτε με την Πολιτική για Προστασία προσωπικών δεδομένων
Συμφωνώ με την αποθήκευση των στοιχείων μου         code
* Απαραίτητα πεδία

Υποβάλλοντας αυτή την φόρμα συμφωνείτε με την Πολιτική για Προστασία προσωπικών δεδομένων
Συμφωνώ με την αποθήκευση των στοιχείων μου         code
* Απαραίτητα πεδία
I.W.Queue1