Αισθητήρας παρουσίας οχήματος Sensor Kerberos-TSPS®

Ο αισθητήρας παρουσίας οχήματος TSPS® παρέχει ασφαλή ενημέρωση για την παρουσία οχήματος στην ζώνη επιτήρησης του.Λειτουργεί
αυτόνομα με ενσωματωμένη πηγή τροφοδοσίας με αυτονομία 4 ετών είτε με
εξωτερική διασύνδεση τροφοδοσίας – επικοινωνίας μέσω RJ45. Τοποθετείται
υπόγεια ή υπέργεια και επικοινωνεί ασύρματα με τον κόμβο ελέγχου της
περιοχής που ανήκει.Η ανίχνευση επιτυγχάνεται με την ακριβή
μέτρηση του μαγνητικού πεδίου της γης στην ζώνη επιτήρησης του και την
ανάλυση της μεταβολής αυτής από την παρουσία μεταλλικού όγκου.Η ανάλυση της διατάραξης του μαγνητικού πεδίου της γης, επιτρέπει ακόμα και την διαβάθμιση του οχήματος με βάση τον όγκο του.Ο
αισθητήρας TSPS έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνδέεται είτε ενσύρματα
μέσω RS485 είτε ασύρματα στον κόμβο πού ανήκει και από εκεί να μεταφέρει
τα στοιχεία του στο κέντρο ελέγχου με την χρήση WiFi ή GMS-GPRSmodem.Ενσωματώνει τεχνολογία ανίχνευσης βλαβών, και αναφέρει την κατάστασή λειτουργίας του σε βάση δεδομένων ή σε σύστημα GIS.Έχει μοναδικό σχεδιασμό πού προσφέρει ευελιξία στην τοποθέτηση και την αντικατάσταση του σε ελάχιστο χρόνο.Είναι φιλικός προς το περιβάλλων γιατί εσωκλείεται σε περιβαλλοντικά θωρακισμένο περίβλημα
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Υποβάλλοντας αυτή την φόρμα συμφωνείτε με την Πολιτική για Προστασία προσωπικών δεδομένων
Συμφωνώ με την αποθήκευση των στοιχείων μου         code
* Απαραίτητα πεδία