Ποιότητα Αέρα……Λύσεις για Λιμάνια

Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝΗ

H ποιότητα του αέρα είναι η πρώτη περιβαλλοντική  προτεραιότητα για τους Ευρωπαϊκούς Λιμένες.

Οι εκπομπές καυσαερίων από πλοία, φορτηγά και άλλα οχήματα που δραστηριοποιούνται στους χώρους του λιμανιού  δημιουργούν σοβαρά ζητήματα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης τα οποία προκαλούν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας στους ανθρώπους που απασχολούνται σε μεγάλα λιμάνια.

Σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου ενέργειας, περιβάλλοντος και υγείας *, η περιβαλλοντική επιβάρυνση στα λιμάνια είναι η αιτία για περισσότερους από 50 000 πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο μόνο στην Ευρώπη.

Τα καλά νέα είναι ότι τα λιμάνια λαμβάνουν σοβαρά υπόψη αυτό το ζήτημα. Σε πρόσφατη έρευνα η οποία βασίστηκε σε δεδομένα από 91 Ευρωπαϊκά λιμάνια, διαπιστώθηκε ότι η ποιότητα του αέρα ήταν η πρώτη περιβαλλοντική προτεραιότητα, με παρόμοια τάση και σε άλλους λιμένες σε παγκόσμιο επίπεδο.Γνωρίζετε την ποιότητα του αέρα στο λιμάνι σας;

Στα λιμάνια ποικίλουν τα χαρακτηριστικά που αφορούν την ποιότητα του αέρα. Πολλές λιμενικές εγκαταστάσεις παράγουν εκπομπές βλαπτικών αερίων. Τα λιμάνια συχνά περιβάλλονται από άλλες σημαντικές ρυπογόνες πηγές εκπομπών βλαπτικών αερίων, όπως βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κεντρικές οδικές αρτηρίες κτλ.

Το 90% των λιμενικών εγκαταστάσεων βρίσκονται κοντά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές από τις οποίες πολλές φορές προέρχεται η πραγματική προέλευση του μολυσμένου αέρα και η οποία είναι δύσκολο να εντοπιστεί, ειδικά όταν οι καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν τη διασπορά των ρύπων.

Η ανάπτυξη ενός δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα στη ζώνη του λιμένα παρέχει επίγνωση της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο των επιπέδων ρύπανσης, επιτρέποντας στις λιμενικές αρχές να λαμβάνουν έγκαιρα μέτρα με βάση τα δεδομένα για τη βελτίωση της
ποιότητας του αέρα εντός και γύρω από το λιμάνι.

H Λύση για την ποιότητα του αέρα στα λιμάνια.

Η Top Vision παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για την ποιότητα του αέρα στα λιμάνια.

Το σύστημα αποτελείται από:

Σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικών δεδομένων.

Μετεωρολογικούς Σταθμούς για λήψη μετεωρολογικών  δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

Λογισμικό προβολής και επεξεργασίας, στην πλατφόρμα Top Vision Smart City.

Λογισμικό Διασποράς μέσω της πλατφόρμας Top Vision Smart City, των δεδομένων στο διαδίκτυο και σε άλλα συστήματα προβολής και επεξεργασίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικών δεδομένων.

Η σειρά TP-AQ-V1 είναι η πλέον ιδανικότερη και οικονομικότερη λύση για τον εντοπισμό και την καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με μέτρηση και καταγραφή των πιο συνηθισμένων αέριων ρύπων (Νο2, SO2, CO και Ο3), καθώς και σωματιδίων (PM 2.5 και  AS10).

Μετεωρολογικός Σταθμός 

Ο μετεωρολογικός σταθμός TP-WS-V1 μπορεί να μετρήσει έξι από τις
σημαντικότερες καιρικές παραμέτρους: θερμοκρασία, υγρασία, βροχόπτωση, πίεση αέρα, την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου.

Λογισμικό προβολής  

Το λογισμικό διαχείρισης Top Vision-Smart City είναι μια web πλατφόρμα μέσω της οποίας λειτουργεί αυτοματοποιημένασύστημα
διαχείρισης το οποίο επιτρέπει την παρακολούθηση, τον έλεγχο των
αισθητήρων, τον επανα προγραμματισμό δεδομένων και παραμέτρων και την ρύθμιση των εξαγόμενων δεδομένων. Τα δεδομένα που συλλέγονται από το δίκτυο αισθητήρων  επιτρέπουν τη λεπτομερή αναφορά και ανάλυση των  περιβαλλοντικών συνθηκών στη λιμενική ζώνη. Μέσω της μοντελοποίησης προέλευσης των ρύπων παρέχετε καλύτερηκατανόηση των πηγών εκπομπών, καθώς και του τρόπου εξάπλωσης των ρύπων στη λιμενική ζώνη και τις γύρω  περιοχές.

Λογισμικό Διασποράς

Η διασπορά των δεδομένων μέσω της προβολής τους σε ηλεκτρονικές πινακίδες και σε εφαρμογές για smart phone σε συνδυασμό με την άμεση αποστολή στους υπευθύνους μέσω e-mail και SMS σε περιπτώσεις υπέρβασης των τιμών των ρύπων, καθιστά το σύστημα πολύτιμο συνεργάτη των διοικήσεων του λιμένα.

Οφέλη από την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε πραγματικό χρόνο.

Ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε ρύπους και δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. 

Υποστήριξη τηςπεριβαλλοντικής συμμόρφωσης και της υποβολής εκθέσεων.

Επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των μέτρων ελέγχου της ρύπανσης.

Προληπτικά μέτρα άνεσης αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ρύπανσης.

Ακριβής προσδιορισμός προέλευσης του μολυσμένο αέρα.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Υποβάλλοντας αυτή την φόρμα συμφωνείτε με την Πολιτική για Προστασία προσωπικών δεδομένων
Συμφωνώ με την αποθήκευση των στοιχείων μου         code
* Απαραίτητα πεδία

Υποβάλλοντας αυτή την φόρμα συμφωνείτε με την Πολιτική για Προστασία προσωπικών δεδομένων
Συμφωνώ με την αποθήκευση των στοιχείων μου         code
* Απαραίτητα πεδία