Για τα συστήματα πυρασφάλειας- πυρανίχνευσης χρησιμοποιούνται κατάλληλοι αισθητήρες και κάμερες που έχουν ως στόχο την ανίχνευση πυρκαγιών. Μέσω αυτών των συσκευών δημιουργείται ένα επαρκές δίκτυο με τις εν λόγω συσκευές που τοποθετούνται σε επίκαιρα σημεία, εξασφαλίζοντας την αξιόπιστη πρόβλεψη. Οι συσκευές αυτές διαθέτουν ενεργειακή αυτονομία και επικοινωνούν ασύρματα με το κέντρο διαχείρισης. Το δίκτυο συσκευών παρακολουθείτε μέσω ειδικού λογισμικού το οποίο εγκαθίσταται στο κέντρο διαχείρισης το οποίο ενημερώνει αυτοματοποιημένα τις αρμόδιες αρχές για να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Υποβάλλοντας αυτή την φόρμα συμφωνείτε με την Πολιτική για Προστασία προσωπικών δεδομένων
Συμφωνώ με την αποθήκευση των στοιχείων μου         code
* Απαραίτητα πεδία

Υποβάλλοντας αυτή την φόρμα συμφωνείτε με την Πολιτική για Προστασία προσωπικών δεδομένων
Συμφωνώ με την αποθήκευση των στοιχείων μου         code
* Απαραίτητα πεδία