Δήμος Γλυφάδας

Στον Δήμο Γλυφάδας εγκαταστάθηκε σύστημα τηλεματικής διαχείρισης για την δημοτική συγκοινωνία του δήμου. Το σύστημα αυτό αποτελείται από περισσότερες από 100 πινακίδες τεχνολογίας LED BSS6 στις στάσεις εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού και πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισμό στα λεωφορεία που εξυπηρετούν τις γραμμές της δημοτικής συγκοινωνίας. Έχουν επίσης εγκατασταθεί δυο ολοκληρωμένα συστήματα σειράς προτεραιότητας σε δυο ΚΕΠ κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών του δήμου, καθώς και ένα σύστημα χρονομέτρησης ομιλητών Kronos Conference στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου.