Οργανισμός Λιμένος Πατρών

Η συνεργασία της Top Vision με τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών ξεκίνησε από το 2006 με την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης επιβατικού κοινού, που αποτελείται από ενημερωτικές πινακίδες τεχνολογίας LED SS16. Το σύστημα έχει σκοπό να ενημερώνει δυναμικά το επιβατικό κοινό για τις αναχωρήσεις και αφίξεις επιβατικών πλοίων καθώς και με άλλα μηνύματα, που επιλέγει ο ΟΛΠΑ. Επίσης εγκαταστάθηκε σύστημα τηλεματικής διαχείρισης των λεωφορείων, αποτελούμενο από πινακίδες τεχνολογίας LED στα λεωφορεία και στις στάσεις εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού, καθώς και κάμερες αναγνώρισης αριθμού κυκλοφορίας οχημάτων, φορητές πύλες ελέγχου εισιτηρίων, αναγνώστες RFID και ηλεκτρονικές πινακίδες καθορισμού λωρίδας κυκλοφορίας, που αποτελούν μέρος της οδικής ασφάλειας εντός του λιμένος.