Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος

Η Top Vision σε συνεργασία με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) εγκατέστησε ένα σύστημα πληροφόρησης επιβατικού κοινού, που αποτελείται από ενημερωτικές πινακίδες τεχνολογίας LCD που έχει σκοπό να ενημερώνει δυναμικά το επιβατικό κοινό για τις αναχωρήσεις και αφίξεις των τραίνων σε οκτώ σταθμούς του σιδηροδρομικού δικτύου. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει επίσης και σύστημα φωνητικής αναγγελίας δρομολογίων και ανακοινώσεων.