ΕΛΤΑ

Η Top Vision έχει αναλάβει τον εξοπλισμό των εμπορικών καταστημάτων των ΕΛΤΑ Α.Ε. σε όλη την Ελλάδα με ολοκληρωμένα συστήματα σειράς προτεραιότητας. Τα συστήματα αυτά συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πελατειακού κοινού και στην οργάνωση παροχής υπηρεσιών στα καταστήματα εξυπηρέτησης του οργανισμού. Τα συστήματα αυτά είναι διασυνδεμένα μέσω WEB εφαρμογής με την εμπορική διοίκηση, παρέχοντας τους την πλήρη λειτουργική εικόνα των καταστημάτων. Τα συστήματα
αποτελούνται από θερμικές εκτυπωτικές μηχανές, τερματικά θέσεων εργασίας LED, καθώς και κεντρικούς ηλεκτρονικούς πίνακες LED που ενημερώνουν το πελατειακό κοινό για τον αριθμό προς εξυπηρέτηση, δημιουργώντας ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.