Περιφεριακή Οδός Βόλου

Η Top Vision έχει εγκαταστήσει ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) για την ενημέρωση των οδηγών που κινούνται στην περιφερειακή Οδό Βόλου. Έχουν επίσης εγκατασταθεί Πινακίδες Ελέγχου Λωρίδας (LCS), ηλεκτρονικά όρια ταχύτητας τεχνολογίας LED και ηλεκτρονική σήμανση υπέρβασης ύψους.