Πυροπροστασία Α. Αττικής

Η Top Vision έχει υλοποιήσει σε συνεργασία με άλλες εταιρείες, στα πλαίσια του διαγωνισμού πυροπροστασίας της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, το μεγαλύτερο έργο πυροπροστασίας που έχει υλοποιηθεί και λειτουργεί στην Αττική. Η Top Vision προμήθευσε και τοποθέτησε μετεωρολογικούς σταθμούς, κάμερες ανίχνευσης καπνού, ασύρματο δίκτυο επικοινωνιών καθώς και συστήματα ενεργιακής αυτονομίας.